pnk

Odpowiedź od Ministerstwa Finansów

Otrzymaliśmy kolejną odpowiedź na wysłany przez nas list, tym razem od Ministerstwa Finansów: „Administracja Podatkowa prowadzi prace nad nowym systemem podatkowym i po jego wprowadzeniu powstanie możliwość automatycznego generowania polecenia płatności, bez konieczności ręcznego przepisywania tytułu zobowiązania.”  Z odpowiedzi niestety nie wynika dla kogo rozwiązanie zostanie wprowadzone – czy dla osób prywatnych czy też dla przedsiębiorców, a jest to bardzo istotna różnica.

W dalszej części czytamy: „W odpowiednim czasie informacja o zasadach współpracy w tym zakresie zostanie podana do publicznej wiadomości.„- niestety konkretnego terminu również nie poznaliśmy.

Jak widać kolejna instytucja traktuje poważny problem jako błahy i nie wymagający poprawy. Jednakże po ostatnich sukcesach, w uświadamianiu o konieczności wprowadzenia proponowanego przez nas rozwiązania, mamy nadzieję, że kolejne odpowiedzi będą niosły ze sobą tylko i wyłącznie pozytywny oddźwięk oraz, że będziemy zdobywać coraz to większą liczbę osób popierających inicjatywę.