nbp

Odpowiedź z NBP

Mamy pierwszą reakcję banku. Cykl odpowiedzi zainicjował Narodowy Bank Polski. Niestety odpowiedź jest bardzo lakoniczna i niewiele wnosi do naszej Inicjatywy. NBP odpisało nam, że sposób, w który obsługuje swoich klientów (jednostki budżetowe), ich zdaniem, spełnia wymagania klientów również w zakresie przelewów podatków i składek ZUS. My produkujemy oprogramowanie prawie ćwierć wieku i wiemy, że nasi klienci ciągle oczekują od nas lepszych rozwiązań i więcej udogodnień.
Bardzo nas martwi, że nie uzyskaliśmy odpowiedzi na zadane pytanie, czyli nadal nie wiemy czy klienci NBP mają możliwość płatności PodatkówNaKlik. Mamy nadzieję, że niedługo taką odpowiedź uzyskamy, ponieważ mamy zamiar wysłać kolejny list z pytaniem: w jaki sposób NBP umożliwia swoim klientom płatność podatków i składek ZUS na klik? Oczywiście, niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi napiszemy o tym.

Odpowiedź banku: