pnk

Pomyłkowo wysłany przelew wielce kłopotliwy dla fiskusa

Nawet urzędy skarbowe popełniają błędy i zdarza się, że zwracają podatek nie temu, komu trzeba. Sumy bywają duże, fiskus ma trudności z ich odzyskaniem, a przepisy podatkowe nie przewidują procedur w takich sytuacjach. Pół biedy, gdy taki podmiot (osoba fizyczna lub firma) pójdzie fiskusowi na rękę i bez dyskusji zwróci pieniądze. Gorzej, gdy tego nie zamierza zrobić.

Urząd skarbowy, który wykryje pomyłkę i namierzy osobę, na konto której pieniądze pomyłkowo przelał, ma prawo zwrócić się do niej z wezwaniem o ich zwrot w związku z jej bezpodstawnym wzbogaceniem się kosztem Skarbu Państwa. Mówi o tym art. 405 Kodeksu cywilnego. Po otrzymaniu wezwania taka osoba ma obowiązek bezzwłocznie oddać pieniądze. Jeśli nie zechce tego zrobić, to w grę wchodzić może tylko spór przed sądem powszechnym o zwrot pomyłkowo przelanej kwoty. O żadnej egzekucji administracyjnej nie może być tu jednak mowy. W grę wchodzić może oczywiście egzekucja cywilna po wygranym sporze sądowym.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna/Gazeta Prawna, Grażyna J. Leśniak, s. B2, 2013/11/22