zus

Mobilizacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Podobnie jak do Ministerstwa Finansów, tak i do ZUSu wysłaliśmy list z prośbą o wsparcie formalne i praktyczne przy realizacjach płatności składek ZUS Na Klik.

Liczymy na to, że ZUSowi zależy nie tylko na tym aby składki były płacone, ale aby były płacone szybko i bezbłędnie. W przeciwnym przypadku monumentalne siedziby ZUSu trzeba będzie rozbudować o nowe armie urzędników.

Treść listu wysłanego do ZUS możesz zobaczyć klikając na zdjęcie:

pnk

Ile aparat skarbowy i ZUS tracą na błędnie płaconych podatkach i składkach?

Bardzo trudno oszacować ile Urzędy Skarbowe tracą na błędnie płaconych podatkach. Na pewno jednak są to miesięcznie tysiące przypadków. Podobnie dzieje się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Każda nieprawidłowa płatność powoduje szereg zupełnie zbędnych i na pewno bardzo kosztownych działań. Uruchamia ona lawinę: blokad środków w systemach wewnętrznych, listów do podatników a często całej z nimi korespondencji, konieczności prowadzenia spotkań i rozmów, wyjaśniania. Osobne koszty ma dział księgowości, który musi te wpłaty przeksięgować na poprawne konta. Nawet jeśli podatnik zapłaci odsetki nie zrekompensują one strat z tego tytułu. Zresztą trudno kogokolwiek ścigać za zapłatę prawidłowej kwoty, ale tylko na przykład źle oznaczonej.

W końcu uszczuplenia budżetu państwa nie ma. A przecież zarówno aparat skarbowy jak i ZUS to państwowe instytucje funkcjonujące za pieniądze podatników i płacących składki czyli za pieniądze nas wszystkich. Powinno im zatem zależeć, aby w w Polsce funkcjonowały mechanizmy ułatwiające i maksymalnie upraszające poprawne płacenie podatków i składek. W tym przecież celu wiele lat temu wprowadzono specjalne mechanizmy bankowe zmuszające podatników i pracodawców do podawania dodatkowych danych przy płatnościach wobec budżetu.

Mamy zatem nadzieje, że zarówno Ministerstwo Finansów jak i Zakład Ubezpieczeń Społecznych poprą nie tylko formalnie ale i praktycznie społeczną inicjatywę PoatkiNaKlik. W tym celu niebawem wystosujemy do nich specjalne oficjalne listy w tej sprawie.

Oczywiście o dalszych losach tej sprawy w urzędach będziemy szybko i rzetelnie informować.

faq2

Czy nie wystarczy ręczne wpisywanie przelewów podatków lub import z pliku?

Na pewno niektórym to wystarczy. Jednak skoro można to zrobić lepiej, czyli bezbłędnie i znacznie szybciej, to dlaczego mamy poprzestać na półśrodkach?
Ręczne przepisywanie przelewów podatków i składek ZUS nie przystoi w drugiej dekadzie dwudziestego pierwszego wieku. Wczytywanie z pliku wymaga z kolei kilku dodatkowych czynności, a nie każdy umie to zrobić i w efekcie można wczytać np. plik z poprzedniego miesiąca czy też przez pomyłkę zupełnie inny plik.

faq2

Dlaczego banki powinny z nami rozmawiać?

Nam zależy na takich rozmowach. Przeprowadziliśmy ich już wiele. Przede wszystkim oczekujemy otwarcia systemów bankowych pod względem płatności podatków i ZUS. Dobrze byłoby, gdyby banki zrealizowały to w sposób jednorodny. Poradzimy sobie jednak także w przypadku kilku różnych rozwiązań współistniejących na rynku.